NÜFUS CÜZDANI VE KAYDI ALMA BAŞVURULARI

YENİLEME VE KAYIP:
Nüfus aile kütüklerine kayıt edilen her Türk vatandaşına bir nüfus cüzdanı verilir. Nüfus cüzdanı yenileme ve kayıptan almak için, ikamet edilen yer Muhtarlığınca düzenlenen fotograflı nüfus cüzdanı kayıp ve değiştirme belgesi ve bir fotograf ile birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurulur.
Nüfus cüzdanı kayıp ve değiştirme belgesine yapıştırılan fotoğraf ile Nüfus Müdürlüğüne ibraz edilen fotografın aynı olması ve nüfus cüzdanı alma anındaki halini yansıtması en son altı ay içerisinde çekilmiş olması, erkek fotoğraflarının baş açık tam cepheden, kadın fotoğraflarının ise alın ve çeneleri açaık olmak üzere baş örtülü fotoğraf kabul edilir.
Nüfus cüzdanları imza karşılığında reşit olanların kendilerine, küçüklerin ise ana, baba, veli veya vasilerine verilir.

Gerekli Belgeler:
1- Muhtardan kayıp ve değiştirme belgesi (15 yaşından büyüklere fotoğraflı)
2- 1 adet fotoğraf

DOĞUMDAN:
Her doğum olayının , doğumun olduğu yer veya ilgili nüfus idaresine doğumdan itibaren bir ay içerisinde bildirmesi zorunludur.
Doğum olayının baba, bunlar yoksa veya kısıtlı, tutuklu ve hastalık gibi nedenlerle bildirim yapamayacak durumda olması veya bunların bulunmaması hallerinde, çocuğun veli veya vasisi bildirmekle yükümlüdür. Resmi vekiller de açıkça yetkili olmak kaydıyla müvekkilleri adına bildirimde bulunabilir.
Doğum olayı sözlü olarak bildirilir. Bildirim çocuğun baba veya annesinin nüfus cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi belge veya raporlar ile yapılır.

Gerekli Belgeler:
1- Doğum kağıdı (hastane belgesi, rapor)
2- Anne ve babadan birinin nüfus cüzdanı ile başvurusu.

Nüfus Kayıt Örneği Alabilmek İçin İstenen Belge:
Nüfus cüzdanı veya evlenme cüzdanı ile başvuruları.
 
 

 İLÇEMİZDEN GÖRÜNTÜLER