PERSONEL DURUMU

1 Müdür
2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
1 Büro Memuru
1 Yardımcı Hizmetli
4 Geçici Personel


AMAÇ :3294 sayılı kanun gereği fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaş ile gerektiğinde her ne surette olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek,Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak,sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

KAPSAM:Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek ,üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir.

 
 

 İLÇEMİZDEN GÖRÜNTÜLER